Välkommen till Högkammen

Investerar i utvecklingsbara norrländska bolag med fokus på såväl lönsamhet som arbetstillfällen för regionen.

Läs mer om oss