Fastigheter

Om Högkammen fastigheter

Högkammen fastigheter bildades ursprungligen för att samla ägandet av de fastigheter där grundarnas olika företag bedrev verksamhet. Detta gäller fortfarande, men inte nödvändigtvis. Om det rörelsedrivande företaget av olika anledningar är mer betjänt av att själv äga sina lokaler är det en bättre lösning. I andra fall kan en koncernintern försäljning vara ett sätt att frigöra kapital för affärsverksamheten. Generellt finner vi att våra verksamheter mår bäst i lokaler som vi själva äger.

Det utesluter inte att vi är öppna för affärer kring fastigheter med andra hyresgäster än våra egna bolag. Däremot är vi inte intresserade av fastigheter som är färdigutvecklade, bostadsfastigheter eller affärsfastigheter i centrumlägen i några av våra större städer. För dessa fastigheter finns det andra köpare med en annan inriktning. För vår del är utvecklingspotentialen och möjligheter att skapa förutsättningar för lokalt näringsliv det som ger själva förutsättningen för affären. Detta kan innebära skogsfastigheter, industriella fastigheter eller industritomter med byggrätt.

 

.