Om oss

Om Högkammen

Högkammen bildades ursprungligen för att samla bolag som ägdes av grundarna Jan Marklund och Susanne Nygren. Med åren har bolaget mer övergått till direktinvestering i norrländska företag där vi ser en potential för utveckling och/eller där förvärv kan skapa synergier med andra bolag i koncernen.

Som ägare är det helt avgörande för oss att bolaget har en bärande affärsidé. I slutänden måste alla företag tjäna pengar. Utan vinst finns ingen möjlighet till utveckling och utan utveckling finns inte förutsättningar för överlevnad. I de fall vi går in som delägare vill vi att andra ägare har en likartad syn på företagsamhet. Sist men inte minst måste det finnas en företagsledning vi kan känna förtroende för. Förtroende för en osviklig lojalitet samt förmåga och mod att driva verksamheten framåt i den riktning och med det tempo vi valt att investera i.

Oavsett vilken bransch ett företag verkar i är dess personal en av de viktigaste tillgångarna. Därför tror vi att goda arbetsförhållanden i ett gott klimat stärker företagets möjligheter att göra sig själv rättvisa. Utöver den filosofin tillför vi en finansiell styrka som kan ställa kort- eller långsiktigt kapital till förfogande för investeringar i andra produktionsresurser.

 

                 Koncernöversikt

Capture

.