Övervakning

Information om Videoövervakningen på Högkammen AB och dess underliggande bolag.

Syfte med övervakningen

Områden som ägs av Högkammen AB eller något av dess underliggande bolag övervakas med video i syfte att förhindra och utreda brott i form av stöld eller skadegörelse.

Dina rättigheter

Som bevakad kan du utöva flera rättigheter som att bland annat begära tillgång till eller radering av inspelat material.
Du kan läsa mer på IMY.se

Inspelningen

Vi spelar ej in ljud från våra kameror och materialet sparas i 90 dagar och raderas därefter per automatik. 90 dagar är fastställt för att täcka semesterperioden då det kan dröja innan ett brott upptäcks.

Inspelat material kan endast nås av IT avdelningen efter att åtkomsten godkänts och dokumenterats av IT Ansvarig.

Dokumentationen innehåller

  • Vilket område och tidpunkter för start och stopp som hämtas.
  • Vem som begärt ut materialet.
  • Vem som godkänt uttaget.
  • Anledningen/Användningsområdet för uttaget material.

Användningsområde

  • Inspelat material ska enbart användas i syfte att utreda stöld eller skadegörelse.
  • Inspelat material överförs aldrig till ett annat land.
  • Inspelat material används inte inom automatisering som tex A.I.

Har du flera frågor om våran övervakning ber vi er att gärna kontakta Dataskyddsombudet via E-post

Överklagan mot inspelning kan lämnas till IMY.

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår Privacy Policy.